Vandværker

– sådan bliver grundvand til drikkevand

Jord består af små korn. Nogle korn er runde, andre kantede, så kornene ligger ikke helt tæt. Derfor kan der løbe vand ned mellem kornene. Øverst i jorden er der både luft og vand mellem kornene, men længere nede er der kun vand. Vandet her kaldes grundvand.
I Skive Kommune er vi heldige, for vores grundvandressourcer er nogenlunde rigelige, og vandet er af en god kvalitet. Det betyder, at vandet kun skal igennem to simple behandlinger, før du kan drikke det.
Først skal vandet iltes. Iltningen har to formål:

  • At fjerne svovlbrinte fra vandet. Svovlbrinte lugter nemlig slemt af rådne æg, mens ilten ti-lige giver vandet en frisk smag.
  • At omdanne jern og mangan til stoffer, der kan falde til bunds og filtreres fra.

Når vandet er blevet iltet grundigt, skal det filtreres gennem et sandfilter, hvor jernet og manganen filtreres fra.
Når vandet både er blevet iltet og filtreret, er det klar til at blive pumpet ud til forbrugerne.

Pas godt på vandet
Selv om vores drikkevand er af en meget fin kvalitet, skal vi passe godt på det. Der skal ikke mange sprøjtemidler til for at ødelægge grundvandet i mange år fremover. Undgå derfor sprøjte- og insektgifte, og aflevér altid miljøfarligt affald korrekt. Så er du med til at passe på grundvandet.

Sandfiltre
Sandfiltrene på Skive Vandværk er vandværkets hjerte. Hvis ikke sandfiltrene fungerer optimalt, bliver vandet ikke renset ordentligt. Skive Vandværk har 6 store sandfiltre.

Vandets vej fra undergrund til vandhane.

1. Boringer
Boringerne ligger, hvor der er meget grundvand nede i jorden. Ved Skive Vandværk findes grundvandet ca. 40-70 meter under jordoverfladen. Herfra pumper vi vandet op. Skive Vandværk kan pumpe 30-200 m3 grundvand op i timen fra de enkelte boringer.

2. Iltning
Det grundvand, vi pumper op, hedder råvand. Råvandet bliver iltet for at fjerne svovlbrintelugt og for at omdanne jern og mangan til stoffer, der kan falde til bunds.

3. Sandfiltrene
Efter iltningen løber råvandet igennem store sandfiltre. Her filtreres det jern og mangan, som skal bundfælde sig, fra. Fra filtrene løber det rensede vand til en rentvandsbeholder. Filtrene skylles efter 2-3 dages drift.

4. Rentvandspumpe
Det rene drikkevand pumpes to steder hen fra rentvandsbeholderne: Ud til forbrugerne og til byens vandtårn.

5. Ledningsnettet
Skive Vands vandledningsnet består af ca. 380 kilometer vandledninger, der transporterer vandet fra vandværket og ud til forbrugerne.

6. Vandtårn
Vandtårnet i Skive kan rumme 2.000 m3 vand og fungerer både som vandreserve og som højdebeholder: Tårnet ligger højt oppe i terrænet. Derfor er der en højdeforskel på vandoverfladen i vandtårnet og vandoverfladen hos forbrugerne. Denne højdeforskel er med til at skabe et stabilt tryk på vandet i ledningsnettet. Derfor er der som regel det samme tryk på vandet, når du åbner for vandhanen.

7. Forbrugerne
Skive Vandværk forsyner ca. 12.000 husstande eller ca. 25.000 personer med rent drikkevand. Det svarer til 1,4 millioner m3 vand om året.

Data for Skive Vandværk   
Antal boringer  10 
Råvandskapacitet
(så meget grundvand kan vandværket behandle) 
600 m3/time 
Filterkapacitet
(så meget kan der løbe gennem filtrene) 
600 m3/time 
Udpumpningskapacitet
(så meget kan der pum-pes ud fra vandværket) 
600 m3/time 
Beholderkapacitet på vandværket  1.000 m3 
Beholderkapacitet i vandtårnet  2.000 m3 
Maksimal forsynings-kapacitet  ca. 6.900 m3/døgn 
Udpumpede vandmæng-der  ca. 1.400.000 m3/år 

Mængder
En normal hverdag pumpes der ca. 4.000 m3 – eller 4 millioner liter – vand ud til husholdninger, industri samt institutioner og kontorer. Om sommeren, når folk bruger meget vand, pumper vi sommetider 6.900 m3 ud på ét døgn.
Luk