tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Skive Vand og Vils Entreprenøren er i gang med at separere et større område omkring det nordlige Brårup, herunder vejstrækningerne Parcelvej, området nord og syd for Engdalsvej samt Brårupvej og Mølletoften.

Den forventede anlægsperiode for hele projektet er med opstart i uge 35 (2022) og frem til ca. uge 49 (2023).

I store dele af anlægsperioden for selve Parcelvej, vil vejstrækningen være spærret. Parcelvej forventes helt færdiggjort i februar 2023.

Der er nu spærret for indkørsel til Engdalsvej fra Brårupvej mens arbejdet i skovområdet hhv. nord og syd for Engdalsvej pågår.

Vores entreprenør arbejder lige nu ved Engdalsvej. De har stort set færdiggjort anlægsarbejdet i selve skovområdet nord for Engdalsvej. Arbejdet forsættes efterfølgende op gennem Engdalsvej og i området hhv. syd for Engdalsvej og vest for Brårupvej 24-46.

Når arbejdet i området omkring Engdalsvej er færdiggjort, er planen at arbejdet i selve Brårupvej igangsættes, med forventet opstart i den nordlige ende af Brårupvej nær broen. Derfra arbejder entreprenøren sig sydpå. I Brårupvej skal der udføres ny kloakforsyning, samt nye vand- og fjernvarmeledninger. Da dette arbejde er forholdsvis pladskrævende, vil Brårupvej i en længere periode være spærret for gennemkørsel. Dvs. der bliver spærret for kørsel på Brårupvej mellem Egerisvej og Viborgvej i perioden. Arbejdet i Brårupvej forventes opstartet i løbet af februar 2023.

Der vil blive lavet trafikafvikling og opsat orienteringstavler, der henviser til omkørselsruten via Egerisvej, Søndre Boulevard og Østerbro. 

For beboerne omfattet af selve separatkloakeringen, er der udsendt orienteringsbreve og stikskitser som anvendes ifm. afsætning af jeres nye skelbrønde. På sigt skal jeres egen interne kloak kobles til de nye skelbrønde.

Vi ved at det larmer og støver en smule, så vi gør alt for at mindske gener for jer, som beboere i området.

Vi håber på jeres forståelse og ser frem til at møde jer ude i området omkring Brårupvej.Berørte arealer og veje.