tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Separatkloakering af Dølbyvej, Lærkevej, Norgaardsvej, Grønningen og Kompagnigade.

Kloakarbejde på Kompagnigade

Kompagnigade åbner op for trafik tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 12.00.

Det er igen muligt at parkere ved sundhedshuset via Kompagnigade.


Kloakarbejde på Norgaardsvej

Norgaardsvej er spærret for gennemkørsel i periode 02. januar til 28. februar 2023 pga. kloakseparering.

Der er omkørsel via Drosselvej og Brøndumsgade.Separatkloakering af sideveje til Resenvej er planlagt til 2022-2023.


Når Skive Vand A/S renoverer kloakken omfatter det overordnet set en udskiftning af den eksisterende fællesledning. Denne erstattes af to nye separate ledninger, der vil adskille regn- og spildevand. Dette kaldes separatkloakering.

Du kan læse mere om separatkloakering i folderen "Separering af kloak vejledning før kloakfornyelse" under bilag.

Alle beboer på ovennævnte veje har tidligere fået information om at vi kommer og separere i vejen. Når vi nærmer os jeres vej, vil I få nærmere information ang. opstart.

Dølbyvej starter op i uge 17. Foreløbig tidsplan for alle sideveje ses til højre - der tages forbehold for ændringer.