tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

I 2023 udføres spildevandskloakering af udvalgte ejendomme på Fur, Debel, Glyngørevej, Hobrovej, Gyvelhøjen, Skivevej, Sallingsundvej, Tønderingvej og Tøndering Kirkevej

Fotoregistrering:

Inden opstart på de forskellige lokaliteter foretages der fotoregistering af udvendige bygningsfacader. Det er ikke nødvendigt at I er hjemme på dagen, men vi vil ringe på inden vi starter fotograferingen. Alle berørte ejendommen vil blive adviseret på SMS inden vi kommer.

Spildevandsplanen kan ses på www.skive.dk

De berørte ejendomme er følgende:
Glyngørevej 9, 26 og 28, 7800 Skive
Hobrovej 54, 56, 58, 62, 64A, 64B og 66, 7840 Højslev
Gyvelhøjen 7, 20, 22, 24, 26 og 28, 7860 Spøttrup
Skivevej 55, 57, 63, 88, 90, 92, 94, 96 og 98, 7870 Roslev
Sallingsundvej 65, 67, 69, 71, 78 og 82, 7870 Roslev
Tønderingvej 63, 65, 98A og 100, 7870 Roslev
Tøndering Kirkevej 1, 2, 4, 12 og 14, 7870 Roslev

Fur:
Nr. Debel 4, 8 og 10
Nørretoft 1 og 3
Skomagerstien 1, 2, 3 og 5
Æ Skovvej 1, 2, 3, 4, 5, 11 og 13

(De berørte ejendomme er blevet informeret via brev)

 

Skive Vand A/S gør opmærksom på at tilslutningen kun omfatter modtagelse af spildevand, regnvand skal nedsives på egen grund. De skal selv sørge for at afholde alle udgifterne ved tilslutningen, adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund samt sløjfning af den eksisterende bundfældningstank.
Der er 2 muligheder, for hvordan kloakeringen kan blive udført, det kan på nuværende tidspunkt ikke siges hvilken løsning der vælges på de enkelte ejendomme, da projekteringen stadig er i gang.

  • Løsning 1 – med skelbrønd.
  • Løsning 2 – med husstandspumpe og tilhørende el skab.

Nærmere beskrivelse af de 2 løsninger kan læses i det orienteringsbrev som er blevet rundsendt til de berørte ejendomme.
 

Tidsplan

Udførelse fra medio februar til ultimo oktober/november.
Vi vil forsøge løbende at holde jer opdateret her på hjemmesiden.


Rettelse til orienteringsbrev rundsendt d. 31/8-2021:

Oplysninger om nedrivning af ejendom, dispensation fra spildevandsplanen og låneordning i forbindelse med spildevandskloakering.

For oplysninger om de tre forhold skal du kontakte Skive Kommune, Teknisk forvaltning.

https://skive.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/spildevand-og-regnvand/oekonomiske-hjaelpeordninger/