tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

 I 2023 udføres spildevandskloakering af en række ejendomme rundt i kommunen iht. spildevandsplanen.

Spildevandsplanen kan ses på www.skive.dk

De berørte ejendomme er følgende:
Frugtparken 15, 7800 Skive
Glyngørevej 9, 26 og 28, 7800 Skive
Hobrovej 54, 56, 58, 62, 64A, 64B og 66, 7840 Højslev
Gyvelhøjen 7, 20, 22, 24, 26 og 28, 7860 Spøttrup
Buksager 12, 7860 Spøttrup
Skivevej 55, 57, 88, 90, 92, 94, 96 og 98, 7870 Roslev
Sallingsundvej 65, 67, 69, 71, 78 og 82, 7870 Roslev
Tønderingvej 63, 65, 98A og 100, 7870 Roslev
Tøndering Kirkevej 1, 2, 4, 12 og 14, 7870 Roslev

Fur:
Nr. Debel 4, 8 og 10
Nørretoft 1 og 3
Skomagerstien 1, 2, 3 og 5
Æ Skovvej 1, 2, 3, 4, 5, 11 og 13

(De berørte ejendomme er blevet informeret via brev)

 

Skive Vand A/S gør opmærksom på at tilslutningen kun omfatter modtagelse af spildevand, regnvand skal nedsives på egen grund. De skal selv sørge for at afholde alle udgifterne ved tilslutningen, adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund samt sløjfning af den eksisterende bundfældningstank.
Der er 2 muligheder, for hvordan kloakeringen kan blive udført, det kan på nuværende tidspunkt ikke siges hvilken løsning der vælges på de enkelte ejendomme, da projekteringen stadig er i gang.

  • Løsning 1 – med skelbrønd.
  • Løsning 2 – med husstandspumpe og tilhørende el skab.

Nærmere beskrivelse af de 2 løsninger kan læses i det orienteringsbrev som er blevet rundsendt til de berørte ejendomme.
 

Tidsplan

Projekteringen er i fuld gang og det forventes at komme i udbud primo 2023. Selve udførelsen går i gang efter nytår. 
Vi vil forsøge løbende at holde jer opdateret her på hjemmesiden.


Rettelse til orienteringsbrev rundsendt d. 31/8-2021:

Oplysninger om nedrivning af ejendom, dispensation fra spildevandsplanen og låneordning i forbindelse med spildevandskloakering.

For oplysninger om de tre forhold skal du kontakte Skive Kommune, Teknisk forvaltning.

  • Hvis der er givet nedrivningstilladelse til din ejendom, kan der søges dispensation fra off. kloakering.
  • Har du et nyere godkendt spildevandsanlæg er det muligt at få dispensation fra off. kloakering hvis det ikke er ældre end 20 år.
  • Pensionister har mulighed for at få et kommunalt lån til betaling af kloaktilslutning og dertil hørende anlægsarbejde på egen grund hvis de opfylder nogle betingelser. Lånet tinglyses på ejendommen og skal tilbagebetales i forbindelse med ejerskifte.

            Betingelserne er følgelde:

  • Du/I skal eje den bolig der skal separatkloakeres.
  • Du/I skal bo i ejendommen (medmindre det er et sommerhus/fritidsbolig).
  • Du eller din ægtefælle skal være enten pensionist, efterlønsmodtager eller modtage social pension.
  • Der skal være friværdi i ejendommen til at rumme lånet, dvs. der skal være så stor forskel på ejendommens vurdering og den restgæld der er i ejendommen, så der er plads til lånet.
  • Ansøgning om lånet skal ske digitalt.

For at høre mere om muligheden for dispensation og for at benytte den kommunale låneordning, skal du kontakte Susanne Vinther Dahl, Skive Kommune, Teknisk forvaltning, Tlf.: 99 15 66 39 eller E-mail: svtr@skivekommune.dk