tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Skive Vand A/S indgår aftaler med lodsejere om kompensation for rådighedsindskrænkning ved vandindvindingsboringer til Skive Vands vandværker.

Formålet med rådighedsindskrænkningen er at sikre, at der ikke sker erhvervsmæssig anvendelse, håndtering eller opbevaring af pesticider i deklarationsarealet.

Aftalerne offentliggøres efterhånden som de indgås.Følgende aftaler er indgået:Dato for underskrift: 16. december 2022

Areal: 2,79 ha

LodsejeraftaleDato for underskrift: 16. december 2022

Areal: 2,56 ha

LodsejeraftaleDato for underskrift: 17. december 2022

Areal: 3,16 ha

LodsejeraftaleDato for underskrift: 19. december 2022

Areal: 0,93 ha

LodsejeraftaleDato for underskrift: 19. december 2022

Areal: 1,15 ha

LodsejeraftaleDato for underskrift: 21. december 2022

Areal: 1,66 ha

LodsejeraftaleDato for underskrift: 22. december 2022

Areal: 1,52 ha

LodsejeraftaleDato for underskrift: 20. december 2022

Areal: 1,3 ha

LodsejeraftaleDato for overtagelse: 01. januar 2023

Areal: 1,49 ha

Lodsejeraftale om arealerhvervelsen.