tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
  • rensningsanlaeg.jpg
  • rensningsanlaeg2.jpg
  • toemning1.jpg
  • toemning2.jpg
  • toemning3.jpg
  • toemning4.jpg
  • toemning5.jpg
  • toemning6.jpg
  • vandtaarn2.jpg
På illustrationen kan du se et eksempel på, hvordan et kloaksystem med bundfældningstank fungerer.

Spildevand fra ejendomme på landet bliver som regel ikke ledt til det offentlige kloaksystem. I stedet bliver spildevandet ledt til en bundfældningstank. En bundfældningstank bliver også kaldt en septiktank eller en trixtank.

I en bundfældningstank falder papir og andre urenheder til bunds, mens vandet bliver ledt videre til enten et sivedræn, en sivebrønd, markdræn eller vandløb.