tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
  • byhorizont.jpg
  • vandtaarn.jpg
  • vandtaarn2.jpg
  • vandvaerk.jpg

Skive Vand A/S har udarbejdet et nyt Regulativ for Vandforsyning

Regulativet beskriver rettigheder og pligter, der er mellem vandværk og forbrugere, herunder retten til forsyning fra vandværket og grundejernes forpligtelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet er godkendt af Skive Kommune den 09/01 2024 og er herefter fremlagt til offentlig høring frem til 06/02 2024.

Det nye regulativ erstatter Regulativet fra 2020 og er gældende fra den 1/1 2024.  
 

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning)