tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Skive Vand forsyner dagligt ca. 75 % af beboerne og en lang række virksomheder i Skive kommune med rent drikkevand.

Hvert år sender vi ca. 2,6 mio. m³ drikkevand af sted til selskabets forbrugere.

Vandet er rent grundvand og kommer fra de lokale boringer, som du kan læse mere om her på siden.


Vandkvaliteten

Her finder du en samlet liste for Skive Vands 9 vandværker. Under hver enkelt vandværk finder du en komplet analyserapport med oplysninger om vandkvaliteten.

Har du spørgsmål vedr. vandværkerne skal du kontakte driftafdelingen for Drikkevand.

 

 

Analyse Omfang

Kontroltype 

Kontrolomfang 

Antal kontroller om året 

Begrænset kontrol på ledningsnettet 

Undersøgelse af drikkevandet for enkelte kemiske og bakteriologiske parametre 

Afhængig af vandværkets størrelse (udpumpet vandmængde) 

Normal kontrol på vandværket 

Undersøgelse af drikkevandet ved afgang fra vandværket for en række kemiske og bakteriologiske parameter 

Afhængig af vandværkets størrelse (udpumpet vandmængde) 

Udvidet kontrol på vandværket 

Undersøgelse af drikkevandet ved afgang fra vandværket for en lang række kemiske og bakteriologiske parameter, pesticider og organiske mikroforureninger (f. eks. olieindhold) 

Afhængig af vandværkets størrelse (udpumpet vandmængde) 

Kontrol af de enkelte boringer 

Undersøgelse af grundvandet ved hver enkelt boring for en række kemiske og bakteriologiske parameter, tungmetaller, pesticider og organiske mikroforureninger 

Hver boring kontrolleres 1 gang hvert tredje år. 

 

Kontrolhyppighed 

Klik på "læs rapport" for at se hvilke undersøgelser, der skal laves i henhold til lovgivningens krav. Skive Vand laver dog flere analyser end lovgivningen kræver.

Skive Vandværk

læs rapport

Ørslevkloster

læs rapport

Lem Vandværk

læs rapport

Fur Vandværk

læs rapport

Selde Vandværk

læs rapport

Junget Vandværk

læs rapport

Vihøj Vandværk

læs rapport

Thise Vandværk        

læs rapport

Grønning Vandværk

læs rapport

 

 

Se vandkvaliteten her: