tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
  • kort.jpg
  • medarb-image.jpg
  • skivevand-hq.jpg
  • skivevand-hq2.jpg
  • spildevand2.jpg

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800  Viborg


Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. En sådan klage koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Nævnenes Hus kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb som betingelse for indbringelse af klager.