tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
 • kort.jpg
 • medarb-image.jpg
 • skivevand-hq.jpg
 • skivevand-hq2.jpg
 • spildevand2.jpg

Beskyttelse af dit privatliv

 • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
 • Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
 • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvar - kontaktoplysninger

Skive Vand er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger: 

        Skive Vand A/S

        CVR.nr.: 30238974

        Norgesvej 5, 7800 Skive

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Skive Vands forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket blandt andet er følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 • Eventuelt CVR-nummer
 • Målernummer
 • Kundenummer
 • Installationsnummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Ejendomsnummer
 • Oplysninger om beholdere
 • Tanktype
 • Billeder af ejendomme i forbindelse med kloakprojekter.
 • Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Aktiviteter hos kunden

Afbrydelser af vand for Skive Vand

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

Afdragsordninger:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

CPR nummer

Vi behandler kun dit CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og du ikke har oplyst CPR-nummeret selv.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Skive Vand
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer
 • Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer kan det være til ét af følgende formål:
 • Udbetaling via nem-konto
 • Henvendelser via e-boks

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Skive Vands forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf.  persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

Vi overlader også din personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

 • KMD A/S
 • NetIP A/S
 • EnviDan A/S

Sikkerhed

Dine persondata er er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Dine rettigheder:

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Skive Vand behandler om dig.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Skive Vands behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt Skive Vand baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod Skive Vands behandling af dine persondata.

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Skive Vands behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

 

Udgave 1, 24. maj 2018