tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
  • byhorizont.jpg
  • vandtaarn.jpg
  • vandtaarn2.jpg
  • vandvaerk.jpg

Hvis der ikke kommer vand ud af vandhanen, kan du selv undersøge om:

  • Der er naboer, der også mangler vand.
  • Det er både koldt og varmt vand der mangler.
  • Vandfilterne på vandhanerne er stoppet m.v.

Mangler du vand, kan du kontakte Skive Vand, tlf. 8213 2000 eller søge information her på hjemmesiden.

Årsaflæsning:

I december udsender Skive Vand selvaflæsningskort for vandmåleren. Vandmåleren skal aflæses pr. 31/12.

Du kan enten returnere selvaflæsningskort med påskrevet målerstand, eller du kan indberette din aflæsning her (link til aflæsning). Det er også muligt via trykknaptelefon eller Skive Vands app at indtaste oplysningerne direkte.
 

Aflæsning i forbindelse med fraflytning:

Den, der fraflytter en ejendom, er ansvarlig for at vandmåleren aflæses, og at aflæsning meddeles til Forbrugskontoret.

Forbruger kontoret
Skive Vand A/S 
Norgesvej 5
7800 Skive

Tlf.: 8213 2000
 

Kontrolaflæsninger (stikprøvekontrol):

 Der foretages stikprøvekontrol af måleaflæsninger (foretages af personale fra Skive Vand).

Hvis der opstår uregelmæssigheder i vandforsyningen, kan du kontakte Skive Vand, tlf. 8213 2000.

Udenfor normal åbningstid kan du ringe til tlf. 8213 2000, som henviser til nummeret på vores vagttelefon.

Alle forbrugere af Skive Vand skal have en vandmåler opsat. Vandmåleren ejes af vandforsyningen og vedligeholdes ligeledes af vandforsyningen. Vandmåleren vil blive udskiftet når den er ca. 6 år gammel.

Vandmåleren skal placeres let tilgængelig, let aflæselig og skal anbringes på et frostfrit sted.

I Regulativet er der beskrevet regler for eventuel kontrol af vandmåleren (kontrol hvis forbrugeren eller vandforsyningen finder, at forbruget ser forkert ud).

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved vandmåleren, skal ejeren straks at kontakt til Skive Vand på tlf. 8213 2000.

Skive Vand anbefaler, at du selv foretager kontrolaflæsninger af din vandmåler. 

Du bør mindst én gang pr. måned kontrollere dit forbrug, således at du har mulighed for at opdage eventuelle utætheder eller vandspild i din installation. F.eks. kan et løbende toilet have et forbrug på op til 100.000 l pr. år.

Det er ejendommens ejer, der hæfter for det vandforbrug, som måleren viser.