tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Fra næste forår kan vi forhåbentlig...tage vores nye omklædnings-, bade- og vaskefaciliteter i brug!

Det er godt at have noget at se frem til på den her årstid: Fx kan vi fra maj næste år forhåbentlig tage vores nye bygning med omklædnings- og bade- og vaskefaciliteter i brug!

Lidt spøjst kaldes byggeriet i processen for en ’velfærdsbygning’. Det har dog intet med hverken billard, fredagsbar eller motionsrum at gøre.

Betydningen er en helt anden!

De sikkerheds- og hygiejnemæssige forholdsregler skal nemlig til enhver tid overholdes, når man arbejder med spildevand. Det skyldes, at der i spildevand er mikroorganismer, der kan føre til alvorlig sygdom.

Bl.a. derfor er personlige værnemidler under arbejdet påbudt. Det samme er tøjvask og brusebad hver dag efter arbejdet, og det foregår ikke så simpelt, som man måske skulle tro.

I en særskilt bygning møder vores kollegaer fra spildevandsafdelingen ind i en såkaldt ’ren zone’, hvor de afklæder sig deres private tøj. Herefter går de ind i en såkaldt ’risiko-zone’ og skifter til nyvasket arbejdstøj.

Ved dagens afslutning lægges tøjet til vask. Det vaskes straks, og der tages brusebad før entre i omtalte rene zone.

Alt dette for at beskytte den enkelte – men i høj grad også vedkommendes familie.

Vi glæder os meget, til bygningen står færdig. Den rejses i øvrigt på den samme sokkel, hvor den udtjente bygning stod.

På de samme kvadratmeter som hidtil får vi en langt bedre udnyttelse af arealerne. Fx kønsopdelte baderum. Det har vi ikke tidligere haft, hvilket er et levn fra dengang, hvor branchen var entydigt mandsdomineret. Og det har – indrømmet – været en logistisk udfordring, idet 2 af vores 11 kollegaer i afdelingen i dag er kvinder.

Hvad så nu og her?

Vi går ikke på kompromis med sikkerheden og har selvfølgelig indrettet os nødtørftigt, så det er muligt at overholde de gældende regler. Også i byggeperioden!