tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
  • kort.jpg
  • medarb-image.jpg
  • skivevand-hq.jpg
  • skivevand-hq2.jpg
  • spildevand2.jpg

Du skal være opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter vandet har stået stille i installationerne hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt igen og kan drikkes.

Det er en god idé, at have en kande med vand stående i køleskabet - så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Vand koster penge, og bl.a. derfor er det vigtigt, at du holder øje med din vandmåler. Ved at være opmærksom på dit forbrug har du mulighed for at opdage utætheder og vandspild i ejendommens installationer og ledningsnet.

Du bør jævnligt kontrollere din vandmåler. Du bør aflæse og registrere forbruget mindst én gang pr. måned, og du bør kontrollere, at vandmåleren står stille, når der ikke forbruges vand.

  • Vandhaner, der drypper. En dryppende vandhane kan medføre et spild på 20-30 liter pr. døgn eller 7-15 m³/år.
  • WC-cisterne, der løber. Cisterner, der løber, kan medføre, at der løber 1 til 2 m³ pr. døgn - eller mere -direkte i kloakken. Dette kan blive til rigtig mange m3 på et år.

Oplever du i en kortere periode, at der kommer misfarvet vand ud af dine vandhaner, kan det bl.a. skyldes brud på en vandledning eller andre driftsforstyrrelser på vandforsyningsnettet.

Misfarvningen skyldes udfældning af jern og mangan i vandledningsnettet. Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt, og derfor er denne misfarvning af vandet uskadelig og uden sundhedsfare.

Forhøjet indhold af jern i vandet kan under uheldige omstændigheder misfarve dit vasketøj. I tilfælde af en sådan misfarvning anbefaler Statens Husholdningsråd, at du gør følgende:

  • Læg tøjet i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 liter vand.
  • Vrid tøjet efter en halv time og vask det i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda pr. 10 liter vand.
  • Skyl tøjet og gør som du plejer efter normal vask.

Vi ved, at der ikke skal ret store mængder sprøjtegifte og kemikalier til at forurene grundvandet. Derfor er det vigtigt, så vidt det er muligt, at erstatte sprøjtegifte og kemikalier med alternative bekæmpelsesmetoder, når ukrudtet i haven og på markerne skal bekæmpes.

Industrien
Industrien kan være en trussel mod grundvandet, hvis gamle kemikalie- og oliedepoter lækker, eller hvis der sker uheld under transporter med kemikalier

Landbruget
Landbrugets brug af sprøjtemidler og gødningsstoffer kan udgøre en trussel mod grundvandet.
Kilderne til forurening er primært pesticider og kunstgødning, men også kvælstoffet fra gylle kan forurene både grundvand og overfladevand.

Privatpersoner
Private borgere udgør i stigende grad en trussel mod grundvandet. Det skyldes blandt andet de sprøjtemidler, der igennem lang tid er blevet brugt til bekæmpelse af ukrudt i haven.

 

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at du hurtigt kan lukke for vandet. Du skal derfor sørge for at vedligeholde dine hovedhaner – både før og efter vandmåleren - og jævnligt undersøge om hanen lukker tæt. Dette kan du gøre ved at lukke hovedhanen før vandmåleren og undersøge, om vandmåleren står stille.

Oplever du problemer med din vandinstallation, bør du kontakte en VVS-installatør.

Når du vasker tøj, er det vigtigt at kende vandets hårdhed. Hårdheden er afgørende for hvor meget vaskemiddel, du skal bruge. Når du kender hårdheden på vandet, kan du på vaskemiddelpakken se hvor meget vaskemiddel, du skal dosere.

Du har mulighed for at indstille saltdoseringen på din opvaskemaskine, så den er justeret efter vandets hårdhedsgrad.

Hvis du vil vide mere om grund- og drikkevand, kan du bl.a. søge oplysninger her:

I forbindelse med undervisning om grund- og drikkevand kan du finde relevante oplysninger på følgende hjemmesider:

Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser

Vandets vej