tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk


Seneste opdatering

05-06-2024

På grund af nogle udfordringer med at finde de eksisterende tilslutningspunkter, har opstarten desværre ikke været så glat som håbet.
Heldigvis er udfordringerne nu løst, og vi ser fremad.

Vi forventer fortsat at nå enden af Frilandsvej i august.


Information

Din ejendom

I henhold til Byggelovens § 12, stk. 1, skal der ved udgravning på en grund, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde og bygninger af enhver art.

For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Skive Vand A/S interesseret i at høre fra dig såfremt dit hus ikke er funderet efter bygningsreglementet. Kopi af byggelovens § 12 er vedlagt til orientering.

Generelt om separatkloakering:
I dag bliver regnvand ført gennem samme kloakledning som spildevand fra toiletter, køkken, bad og andre afløb via en fællesledning. Det medfører en risiko for oversvømmelse af blandt andet kældre, når det regner kraftigt.

Renoveringen af kloakken omfatter udskiftning af den eksisterende fællesledning, der erstattes med to separate ledninger – en til regnvand og en til spildevand. Det er det, der hedder separatkloakering, og det medfører, at:

  • Spildevandsbelastningen på vandløb og søer forsvinder, også ved kraftig regn
  • Risikoen for spildevand i kældrene forsvinder
  • Skive Vands renseanlæg vil fungere bedre, fordi det modtager koncentreret spildevand

Beboere omfattet af separeringen:

Beboerne, der er omfattet af selve separatkloakeringen, er blevet tilsendt orienteringsbreve og stikskitser, som bruges i forbindelse med afsætning af de nye skelbrønde, som på sigt skal kobles på jeres egen interne kloak. Entreprenøren opsamler jeres nuværende fællesledning således der altid er mulighed for at komme af med sit spildevand. Er ejendommen færdigmeldt ved kommunen, således regn- og spildevand er adskilt, vil dette blive koblet på i de respektive skelbrønde. Er ejendommen ikke færdigmeldt, skal lodsejerne selv sørge for at separatkloakere internt og dermed efterfølgende koble korrekt til skelbrøndene.


Historiske opdateringer

09-04-2024

Licitationen er afsluttet, og TM Entreprenørfirma ApS er blevet vinder af opgaven.

Projektstart forventes i uge 18.

Detaljerede kloak- og belægningsplaner, kan findes under bilagene i menuen til højere. Generel informationer om kloakseparering og vores kontaktoplysninger er også tilgængelige i menuen til højre.

Vi ser frem til at begynde dette spændende projekt, og takker TM Entreprenørfirma ApS for deres deltagelse.10-01-2024
I samarbejde med Skive Fjernvarme & Skive Kommune sender Skive Vand etape 4 af Skive Vestby i udbud i starten af 2 kvartal 2024, med en forventet projektopstart medio 2 kvartal.

Projektet forventes at være afsluttet ved udgange af 2024.

Skive Vand udskifter i etape 4 den eksisterende fælleskloak til et separatkloakeret system, og renoverer samtidig vand og stikledninger til drikkevand.

Projektet har opstart i Frilandsvej fra syd mod Vindevej i nord, efterfølgende udføres Vestervang fra syd mod nord (fra Vindevej til Holstebrovej)