tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
  • kort.jpg
  • medarb-image.jpg
  • skivevand-hq.jpg
  • skivevand-hq2.jpg
  • spildevand2.jpg

Statens Husholdningsråd anbefaler følgende:
Læg tøjet i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 liter. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 liter vand. Skyl til sidst tøjet grundigt.

Vandet fra Skive vandværk er middelhårdt med en hårdhedsgrad på 9 ° dH.
Vandet fra Ørslevkloster vandværk er temmeligt hårdt med en hårdhedsgrad på 14 ° dH.
Vandet fra Regional vandværket i Lem er middelhårdt med en hårdhedsgrad på 12 ° dH.
Vandet på Fur er temmelig hårdt med en hårdhedsgrad på 14 ° dH.
Selde vandværk, Vihøj vandværk og Grønning vandværk leverer vand med en hårdhedsgrad på 10 til 11 ° dH (middelhårdt vand).
Vandet fra Junget vandværk er middelhårdt til temmeligt hårdt med en hårdhedsgrad på 13 ° dH.
Vandet fra Thise vandværk er middelhårdt med en hårdhedsgrad på 12 ° dH.

Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, fordi luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen og ganske uskadeligt, og det forekommer, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet.

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt, skyldes det normalt reparationsarbejder i nærheden. Misfarvningen opstår, fordi aflejret jern og mangan fra ledningssystemet føres med vandet under reparationsarbejde.
Misfarvningen er et forbigående fænomen, og vandet er ikke sundhedsskadeligt. Lad alle vandhaner løbe indtil vandet igen er klart. Det varer normalt nogle få minutter.

Der kan være flere årsager til lavt vandtryk. Oftest skyldes det ting i din egen vandinstallation. Det kan være tilstoppede filtre på dine vandhaner. Det kan være, at dine vandrør er gamle og tillukkede. Der vil med tiden sætte sig aflejringer af okker i røret, som forhindrer gennemstrømningen og dermed mindsker trykket. Du skal oftest kontakte en autoriseret VVS-installatør, hvis du har ringe vandtryk.