tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Etape 3

I den sidste halvdel af maj 2023 igangsættes separatkloakering af den vestlige del af Vestre Alle. Der er udført fotoregistrering af ejendommene.

Arbejdet vil starte i den vestlige ende af Vestre alle. Der vil blive etableret midlertidig kørevej ud for boligblokkene. Arbejdet omfatter renovering af ledninger i veje med vand og kloak samt stik til grundejerne.

Skive Kommune vil renovere fortove med nye træer på den ene side af Vestre Alle.

Vi opfordrer alle beboere og virksomheder i området til at tilmelde sig vores SMS-tjeneste for at modtage vigtige opdateringer og informationer om arbejdet.

Din ejendom

I henhold til Byggelovens § 12, stk. 1, skal der ved udgravning på en grund, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde og bygninger af enhver art.

For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Skive Vand A/S interesseret i at høre fra dig såfremt dit hus ikke er funderet efter bygningsreglementet. Kopi af byggelovens § 12 er vedlagt til orientering.

Generelt om separatkloakering:
I dag bliver regnvand ført gennem samme kloakledning som spildevand fra toiletter, køkken, bad og andre afløb via en fællesledning. Det medfører en risiko for oversvømmelse af blandt andet kældre, når det regner kraftigt.

Renoveringen af kloakken omfatter udskiftning af den eksisterende fællesledning, der erstattes med to separate ledninger – en til regnvand og en til spildevand. Det er det, der hedder separatkloakering, og det medfører, at:

  • Spildevandsbelastningen på vandløb og søer forsvinder, også ved kraftig regn
  • Risikoen for spildevand i kældrene forsvinder
  • Skive Vands renseanlæg vil fungere bedre, fordi det modtager koncentreret spildevand

Beboere omfattet af separeringen:

Beboerne, der er omfattet af selve separatkloakeringen, er blevet tilsendt orienteringsbreve og stikskitser, som bruges i forbindelse med afsætning af de nye skelbrønde, som på sigt skal kobles på jeres egen interne kloak. Entreprenøren opsamler jeres nuværende fællesledning således der altid er mulighed for at komme af med sit spildevand. Er ejendommen færdigmeldt ved kommunen, således regn- og spildevand er adskilt, vil dette blive koblet på i de respektive skelbrønde. Er ejendommen ikke færdigmeldt, skal lodsejerne selv sørge for at separatkloakere internt og dermed efterfølgende koble korrekt til skelbrøndene.