tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Information vedr. Vindevej og Vestagervej 20 januar 2023

Kloak / Vandarbejdet er færdig på Vestagervej og Vindevej og man er i gang med retableringen de steder der mangler, Skive fjernvarme arbejder stadig i området, så er det ikke alle steder det giver mening og retablere endnu, da fjernvarmen ikke har været forbi og lavet deres arbejde.

Skive Vand A/S beklager de gener anlægsarbejdet stadig giver måtte give.

Fra april 2022 starter Skive Vand A/S op i Vestagervej og Vindevej som vist herunder i Etape 1. De efterfølgende etaper vil blive udmeldt i foråret 2023

Separat kloakeringen af området vil ske i etaper. Etape 1 er som vist herunder, og orienteringsbrev 1 og 2 er udsendt til de ejere som er med på etape 1

Din ejendom

I henhold til Byggelovens § 12, stk. 1, skal der ved udgravning på en grund, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde og bygninger af enhver art.

For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Skive Vand A/S interesseret i at høre fra dig såfremt dit hus ikke er funderet efter bygningsreglementet. Kopi af byggelovens § 12 er vedlagt til orientering.

Berørte arealer og veje.