tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
   

Seneste opdatering

05-06-2024
Projektet er godt på vej.

Arbejdet med underboringen gennem krydset mellem Kåstrupvej, Glyngørevej og V. Lybyvej er udført, men det er ikke gået helt uden udfordringer. I løbet af uge 21 sprang en eksisterende vandledning, hvilket nødvendiggjorde en akut reparation og forsinkede arbejdet.

Efter intensivt arbejde er både underboringen og den eksisterende vandledning nu henholdsvis etableret og repareret, så arbejdet kan fortsætte som planlagt.

Trykledningen fra A26 mod V. Lybyvej er ca. 80% færdiggjort, og det forventes, at den vil være fuldt installeret inden for de næste par uger.
Hvorefter gravitationsledningen langs V. Lybyvej påbegyndes. 

Det forventes pt., at afleveringsforretningen kan afholdes i uge 36.

Vi beklager de midlertidige forsinkelser og takker for forståelsen.
Vi arbejder hårdt på at fuldføre projektet så hurtigt som muligt og med minimal forstyrrelse for beboere og trafikanter i området.


Historiske opdateringer